Centrum-Biomed

Idź do spisu treści

Menu główne

Witam na stronie internetowej CENTRUM-BIOMEDPODJĘCIE LECZENIA-TRUDNA DECYZJA
Pierwszy krok w kierunku powrotu do równowagi psychicznej tzn. decyzja o umówieniu się na wizytę u lekarza psychiatry jest najczęściej trudna.
Decyzję tę podejmuje sam pacjent lub osoby z najbliższego jego otoczenia zaniepokojeni pogarszającym się stanem psychicznym bliskiej im osoby
.
Gdy pojawia się kryzys psychiczny każdy stara się początkowo pomóc sam sobie, np. biorąc  w miejscu  pracy – urlop ,ograniczając obowiązki -zawodowe , domowe ,kupując w aptece środki ( bez recepty) na uspokojenie, na lepszy sen na poprawie pamięci itp.

Wczesne objawy wielu zaburzeń psychicznych są trudne do wykrycia. Optymalnym rozwiązaniem dla pacjenta byłoby zgłoszenie się do psychiatry w chwili wystąpienia zwiastunów zbliżającego się kryzysu.
Objawy te bywają często przez pacjenta lub jego najbliższych lekceważone, tłumaczone innymi przyczynami albo traktowane wręcz jako wyraz lenistwa, złośliwości, lub efekt  złego wychowania. Objawy,
zwłaszcza te które występują pierwszy raz, są zaskakujące wywolują  bezradność pacjenta ale i jego najbliższych.
Jeżeli objawy nasilają się
, nie ma wyboru należy podjąć leczenie-psychiatryczne.

ASPEKT SPOŁECZNY
Zaburzenia psychiczne należą do najsilniej społecznie wykluczających stygmatów.
Ludzie cierpiący na zaburzenia psychiczne traktowani są często stereotypowo jako agresywni, nieprzewidywalni mniej sprawni intelektualnie, staje się to przyczyną powolnego odrzucenia,
wykluczenia, degradacji w rodzinie, w miejscu pracy, w społeczeństwie.
Osoby z problemami zdrowia psychicznego przedstawiane są w mediach w sposób pod wieloma względami zniekształcony np. jako ludzie budzący w swoim otoczeniu lęk, są obiektem żartów,
drwin, określane są obraźliwymi epitetami np. wariat, psychol. Mimo olbrzymiego postępu medycyny, ułatwionego dostępu poprzez  nowoczesne media jak Internet, telewizja,  do ogólnej wiedzy z dziedziny psychologii, psychiatrii i o problemach zdrowia psychicznego ogół społeczeństwa wykazuje się brakiem podstawowej wiedzy na temat chorób psychicznych.

 
 
 
Lovelorn (Chapter IV)
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego